“Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren……..”

Persoonlijke coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding! Een manier om personen zich bewust te laten worden van de interne communicatie (met zichzelf) en de IT11.jpgexterne communicatie (met hun omgeving). Na een gratis intakegesprek van een uur wordt er een kennismakingsgesprek gepland met de coach en de persoon die gecoacht zal gaan worden. Het coachingstraject wordt afgestemd op de individuele problematiek waarmee een persoon geconfronteerd wordt tijdens het uitoefenen van het beroep. De gecoachte persoon stelt samen met de coach doelen op waaraan in de bijeenkomsten gewerkt wordt. Vervolgens zal er een zgn. driegesprek gearrangeerd worden. Na 3 intensieve coachingsgesprekken heeft de coach een goed beeld van het karakter van de gecoachte persoon, de sterke kanten en de vervormingen (valkuilen) en de factoren die een goed functioneren belemmeren. Middels het tweede driegesprek vindt de tussentijdse evaluatie plaats en worden coachingsdoelen, indien nodig, bijgesteld. In de resterende drie coachingsgesprekken zullen de opbrengsten van de eerdere gesprekken geborgd worden en de gecoachte persoon meer werkplezier en positieve energie geven. In een afsluitend driegesprek zal de eindevaluatie plaatsvinden waarin de resultaten en de behaalde doelen worden vastgesteld. Een regulier coachingstraject bestaat uit maximaal 10 gesprekken die plaats vinden in een periode van maximaal 6 maanden. Elk coachingsgesprek duurt 1,5 uur. De opleidingsdoelen kunnen heel divers zijn. het vinden van een eigen adequate stijl van werken d.m.v. visieontwikkeling en reflectie op eigen houding en gedrag zicht krijgen op eventuele disfunctionerende aspecten van de organisatie en/of van de persoon.

  • verhelderen, begeleiden en optimaliseren van de werkrelatie tussen werkgever/leidinggevende en werknemer
  • effectief gebruik van communicatie
  • het vinden van een juiste balans in de aan- en afvoer van energie om goed te kunnen functioneren

De coaches van IntraTeach werken volgende de NOBCO ethische gedragscode. Zij hebben uitgebreide ervaring en hebben meerdere coachings- en begeleidingstrajecten succesvol afgerond. Zij hebben ieder op hun eigen wijze een positieve bijdrage geleverd aan het beter functioneren van zowel het individu als het team.