De brugklastraining “Ster(k) naar de brugklas” is bedoeld voor jongens en meisjes van groep 8 die de overstap naar de brugklas maken.


IT14.jpgDe overstap van de basisschool naar de brugklas is voor sommige leerlingen best groot.              
Er gaat immers veel veranderen: een nieuwe school, een nieuwe groep, nieuwe docenten, nieuwe regels.
Deze leuke en dynamische brugklastraining is bedoeld om kinderen die dit spannend vinden, in een groep van maximaal 10 leerlingen, voor te bereiden op een goede start in de brugklas!

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Leren omgaan met spanning.
  • Hoe maak je nieuwe contacten / nieuwe vrienden?
  • Leren opkomen voor jezelf.
  • Wat zijn negatieve gedachten en hoe zet je deze om in positieve gedachten?
  • Reageren op lastig (pest) gedrag van anderen enz.

Er worden met behulp van het Sterrenteamspel voor jongeren onder deskundige begeleiding allerlei situaties geoefend en besproken. 
Het spel nodigt uit om over deze situaties vanuit verschillende invalshoeken (gevoel, ratio en doen) met elkaar in gesprek te gaan!
De leerlingen krijgen tevens praktische tips en adviezen waardoor nieuwe contacten gemakkelijker verlopen. Ze zetten met plezier en succes hun schoolcarrière voort en ze kunnen een vlotte en nieuwe start in de brugklas maken!
Overige informatie:
Er zijn 2 trainingsbijeenkomsten van 1,5 uur voor de zomervakantie gepland. 
In september is er nog een ‘terugkom’bijeenkomst van 1,5 uur.                                                                              
De leerlingen wisselen dan hun ervaringen uit en kunnen tips/adviezen vragen!                                                                     
Definitieve data worden in overleg nader bepaald.
De training zal worden verzorgd door een ervaren docente/gedragsspecialist. 
De kosten bedragen € 50,00 per leerling. 
Tijdstip en locatie:
De trainingen zullen plaatsvinden in een lokaal van het Mollerlyceum. 
Data worden in overleg vastgesteld.
Aanmelden:
Voor meer informatie kunt u bellen (076-8876712) of een e-mail verzenden naar: d.oomen@intrateach.nl
Meld uw kind tijdig voor deze training aan om teleurstellingen te voorkomen!