De sfeer in de klas door een leerling of leerkracht verpest?
Verbeter de sfeer in de klas, vergroot de taakgerichtheid, buig ongewenst gedrag om naar positiever gedrag, kortom speel Taakspel!

Deze training voor Intern Begeleiders van basisscholen geeft hen de mogelijkheid om zich te certificeren, zodat zij in de toekomst alle Taakspel-klassenconsultaties geheel zelfstandig uit kunnen voeren. Taakspel is erkend door het Nederlands Jeugd Instituut NJI (bewezen effectieve interventie) en de commissie anti-pestprogramma ́s van NJI heeft Taakspel voorlopig goedgekeurd als anti- pestprogramma.

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. http://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel/filmpjes.aspx

Taakspel wordt gespeeld tijdens de les in groep 3 tot en met 8. Kinderen kunnen als team een beloning winnen door zich aan de regels te houden. Daardoor stimuleren ze elkaar om gewenst gedrag te vertonen. De leerkracht leert vooral aan positief gedrag aandacht te besteden. Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Opzet van de training: De IB'er die deelneemt zorgt zelf voor een leerkracht met klas waarmee Taakspel gespeeld gaat worden. De IB'er en leerkracht volgen beiden 3 trainingen op de trainingslocatie van IntraTeach. Daarnaast gaat de leerkracht Taakspel spelen en verzorgt de IB'er de 10 bijbehorende klassenconsultaties en 10 nagesprekken. 3 van de 10 klassenconsultaties en nagesprekken zullen plaats vinden met de trainer (op school van de IB'er). Als afsluiting is er een eindgesprek tussen trainer en IB'er (op school van IB'er).     Certificering vindt plaats nadat de IB'er 3 trainingen heeft gevolgd, 10 complete klassenconsultaties heeft uitgevoerd (waarvan 3 met de trainer erbij) en heeft laten zien in staat te zijn te coachen en te denken vanuit de Taakspelprincipes. De Taakspeltrainingen dienen verzorgd te worden door een gecertificeerd schoolbegeleider. De leerkracht krijgt bij het volgen van de 3 trainingen en het voldoende spelen van Taakspel een certificaat, zodat hij/zij de volgende jaren Taakspel zelfstandig kan en mag spelen. Anti-pestprogramma: Dertien anti-pestprogramma's die scholen kunnen gebruiken bij de aanpak van pesten zijn kansrijk. Dit is de uitkomst van de onafhankelijke Commissie Anti-pestprogramma's die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 ingediende programma's heeft beoordeeld. Taakspel is er één van! De commissie beoordeelt TAAKSPEL als veelbelovend preventief programma, dat mogelijk het risico op pesten kan reduceren door de focus op groepsprocessen en verbetering van het klassenklimaat. Met name kan dit programma ingezet worden als klasseninterventie, mits ingebed in een schoolbreed antipestbeleid. Alvorens het programma definitief door de commissie goedgekeurd kan worden, moet er verdere ontwikkeling plaats vinden ten aanzien van het eerste en tweede criterium (de theoretische en empirische onderbouwing) http://www.nji.nl/nl/Beoordeling-anti-pestprogrammas.pdf Praktisch: De Taakspel training voor leerkrachten en IB'ers bestaat uit 3 cursusdagen, 3 klassenconsultaties en nagesprekken met trainer, het eindgesprek en de Taakspeldoos. De kosten voor deze training bedragen €895,- Data en tijden worden in overleg gepland. Minimaal aantal deelnemers: 5 Trainingslocatie: IntraTeach te Etten-Leur. (IntraTeach, Klompenmakerstraat 22, 4871 EM Etten-Leur)

Als naar aanleiding van deze training wordt besloten Taakspel schoolbreed te implementeren ontvangt u een korting van €100,- op de teamtrainingen.  Voor meer informatie of om uzelf in te schrijven, kunt u onderstaand contactformulier invullen of bellen naar telefoonnummer: 076-8876712